AiDOCU

AutomAtické zpracování dokumentů

Umíme automaticky zpracovat a vytěžit klíčové informace nejen z obchodních dokumentů. Zbavte se únavného přepisování údajů z faktur a účtenek!

Náš produkt používá kombinaci umělé inteligence a crowdsourcingu

Systém je realizován jako cloudová služba. Výsledek automatického vytěžení je kontrolován vyškolenými operátory, na výstupu služby tak garantujeme přesnost vytěžení informace 99 %. Vytěžování elektronických dokumentů je založeno na algoritmu, který se postupně učí a zdokonaluje výsledky vytěžování dokumentů. Celý proces učení probíhá na pozadí a uživatel do něj nemusí zasahovat.

Quality assurance
Garance kvality

Eliminace ručního přepisování dokumentů, které vede k chybám, záruka přesnosti vytěžení 99 %, poskytnutí logu podezřelých údajů – může poukazovat na chybně vystavené faktury

Pricing
Úspora nákladů

Přínos vyšší produktivity při zpracování dokumentů, eliminace času tráveného repetitivními činnostmi a tím zvýšení pracovní kapacity pro získání nových zákazníků a podporu růstu firmy

scheduling
Snadná integrace

Podpora produktů třetích stran (např. účetní SW), podpora různých typů vytěžovaných dokumentů a jejich formátů, libovolné formáty výstupů podle přání zákazníka

Intelligent control
Umělá inteligence

Systém je založen na algoritmu, který se postupně učí a zdokonaluje výsledky vytěžování dokumentů. UI automaticky vytěží potřebná data. Celý algoritmus pracuje na pozadí a uživatel do něj nemusí zasahovat.

Vstup dokumentů do Aidocu

Na vstupu jsou sbírány různé typy dokumentů v elektronické podobě. Dokumenty se pošlou na určenou email adresu anebo se nahrají do uložiště (např. cloud Google Drive). Přijaté dokumenty se automaticky stahují a zařazují se do fronty ke klasifikaci a OCR zpracování. Dokumenty mohou mít různou strukturu a podle ní se orientují nástroje pro rozpoznávání, vytěžení údajů a zpracování konkrétních typů dokumentů.

typy vstupních dokumentů

Zpracováváme různé dokumenty od účetních až po ty z průmyslové výroby

  • Faktury
  • Účtenky
  • Dokumenty výroby, logistiky
  • apod.

formáty vstupních dokumentů

Téměř jakékoliv typy dokumentů v elektronické podobě.  Může jít o

  • PDF i PDF s textovou vrstvou,
  • naskenovaný nebo vyfocený dokument v jakémkoliv obrazovém formátu (jpg, bmp, png,…)
BDU_system

Postup zpracování dokumentu

Systém automaticky rozpozná typ a formát vstupního dokumentu, identifikuje klíčové údaje v dokumentu, které pak přečte pomocí vysoce kvalitního OCR enginu, informace se pak uživateli vracejí ve strukturované formě (např. .xml nebo .json). Výstup procesu vytěžení je před odesláním do zákaznické aplikace validován vyškolenými operátory, systém také generuje přehledy podezřelých dokumentů, možných chyb a anomálií.

Výstupní formáty

Výstupem systému jsou vytěžená data v libovolné strukturované podobě (XML, JSON,…) a takto mohou být automaticky připravena pro práci v různých SW. Výstup může být také zapisován rovnou do nějakého informačního systému (online), pokud umožňuje vzdálený přístup.  Aidocu má v základu integrované formáty pro běžné účetní SW jako jsou Pohoda, Helios,  DUEL a STEREO.

document-understanding-anomaly

Přehledy podezřelých dokumentů, možných chyb a anomálií

Po zpracování obsahu dokumentů pomocí OCR, lze provádět uživatelem definované kontroly vytěžených informací. Podezřelé dokumenty jsou dány do seznamu a poskytnuty uživateli pro další kontrolu. Aidocu může kontrolovat např.

  • datumy (DUZP, datum splatnosti, datum vystavení)
  • finanční částky (fakturovaná částka)

Příklad 1: vytěžení faktury do strukturované formy ve formátu JSON

Příklad 2: Detekovaný a přečtený text na účtence

Naše produkty využívají:

kontaktUJTE NÁS

Česká Republika

K Hnízdům 221/7, 301 00 Plzeň, Česká Republika

EU publicity

Společnost Amitia s.r.o. získala podporu na nákup služeb Západočeské univerzity v Plzni, spočívajících ve vývoji SW modulů určených pro aplikace k vytěžování dat z dokumentů, využívající metody a principy strojového učení pro počítačové rozpoznávání obrazu